מועצת העם

Anat Harrel
משה גדות
רחובות
מנחם בן אברהם
אשדוד
שלום פרידמן
Elisabet Meltvik
נתניה
Maya Berg
חיפה והצפון
מריה פוצ'רנייב
נתניה
יונס אלעמור
אניטה דקטור
חיים יהודה
תל אביב - יפו
דן כרמלי
כפר סבא
Atalia BenMenachem
תל אביב - יפו
Gadi Kennan
יניב גבורין
דורון ליטוב
דניאלה ימין
פתח תקוה
Ofra abramovich
יפעת שקלר
Beny Haim
עפולה
Shiran Gabai
אזור ירושלים
צביה חורש
אזור ירושלים
אילנה טל
חיים רוזנברג
דוד בוקשפאן
טבריה
שלומית אורשינא
Rinat Kitai-Sangero
רמת גן
קיריל ויגדורצ'יק
נתניה