אודות מועצת העם - הזירה המרכזית של שיח ההסכמות בישראל

אודות

אודות

מי עומד מאחורי המיזם?
האם יש למועצת העם אג'נדה פוליטית?

חשוב לכם להבין?

מועצת העם היא אתם

"מועצת העם" היא אתם: ישראלים מכל הסוגים, שלכידותה של החברה הישראלית חשובה להם. 

מועצת העם היא חלק בלתי נפרד ממיזם "הקונגרס הישראלי", ששם לו למטרה לתת מענה לאתגר המרכזי של החברה הישראלית כיום: המתח המתמשך בין זהותה היהודית לזהותה הדמוקרטית של המדינה.

הקונגרס מאמין שהדרך לבניית הסכמות היא קיומו של שיח ציבורי פרודוקטיבי רחב היקף, המשתמש בכלים יישומיים של גישור ויישוב סכסוכים שיהפכו את השיח למערכת של הסכמות.

את השיח הציבורי הזה מקיים הקונגרס הישראלי בעזרת מגוון כלים ובמספר זירות: הזירה הדיגיטלית, שבה מתקיים עיקר פעילותה של מועצת העם, והיא נגישה לכל ישראלי; הזירה הפיזית, שבה פועלות "מועצות הסכמה" המורכבות מנציגי ציבור מהמגזרים השונים ודנות במתחים המצויים בחברה הישראלית ובדרך לפתרונם; והזירה התקשורתית, שמביאה אל הבמה את פעילות הקונגרס הישראלי על חלקיה השונים.

מועצת העם: המלט של בניית ההסכמות בישראל

הזירה המרכזית לקיומו של שיח ההסכמות בישראל היא מועצת העם. חברי מועצת העם משפיעים על הנושאים שבהם עוסק הקונגרס הישראלי, מעורבים בפתרונות המוצעים במועצות ההסכמה ומספקים מבט מהשטח על הסוגיות הבוערות בחברה הישראלית והדרך לפתור אותן. הפעילות השוטפת של מועצת העם מתרחשת בזירה הדיגיטלית, הנגישה כמעט לכל ישראלי, מתוך כוונה להפוך את המרחב הדיגיטלי ממרחב מפלג למרחב מחבר.

כיצד אתם יכולים לתרום לפעילות מועצת העם? אתם מחליטים. תוכלו להשיב למשאלים, להשתתף בסקרים, להציע נושאי דיון, לכתוב טורי דעה, להשתתף באירועים ובכנסים או לבנות בעצמכם מועצות הסכמה בנושאים שחשובים לכם. את מכלול הפעילויות שבהן השתתפתם תוכלו לראות באזור האישי שלכם, וככל שתשתתפו ביותר פעילויות, תוכלו להיחשף ליותר פעילויות המתאימות לכם ולהתקדם בסולם ההשפעה של מועצת העם.

אנחנו אופטימיים ומאמינים שיחד איתכם נוכל לאפשר למגזרים השונים בחברה הישראלית לעצב בעצמם את המציאות החברתית, תוך איחוי השסעים החברתיים הפוגעים בלכידותה של החברה.

שאלות ותשובות

מועצת העם היא מיזם חברתי המופעל מטעם הקונגרס הישראלי ומשמש פלטפורמה לשיח פתוח ואמיתי בין כל חלקי החברה הישראלית. חברי מועצת העם משפיעים על הנושאים שבהם עוסק הקונגרס הישראלי, מעורבים בפתרונות שעולים בגופים הפועלים בתוך הקונגרס הישראלי, ומספקים מבט ישיר מהשטח על הסוגיות הבוערות בחברה הישראלית והדרך לפתרונן.

חברי מועצת העם יכולים להשתתף בהרצאות, קורסים ומפגשים מקוונים, להירשם לאירועים וכנסים, להשיב על סקרים ומשאלים הרלוונטיים אליהם, להציע טורי דעה והרצאות ולהיות חלק בלתי נפרד משיח בונה הסכמות בישראל.

כל ישראלי שמעוניין בכך יכול להצטרף למועצת העם ולהשתתף בפעילויותיה. כל מה שנדרש הוא כתובת מייל או חשבון גוגל/פייסבוק פעילים.

הפעילות במועצת העם תאפשר לך להשפיע באופן אישי על החברה הישראלית ועל פתרונות שונים המוצעים לאיחוי השסעים שלה, לקחת חלק פעיל בדיונים ציבוריים, להכיר אנשים ממגזרים שונים ובעלי דעות שונות, לקבל נתונים מהשטח על המצב בחברה הישראלית ולעסוק בעיצוב המציאות הישראלית.

מועצות הסכמה הן קבוצות דיון שבהן משתתפים נציגים בולטים של הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית. כל מועצת הסכמה נבנית סביב נושא מסוים הגורם למחלוקת בחברה הישראלית, כמו יהדות במרחב הציבורי, יחסי יהודים–ערבים, המחלוקת האידיאולוגית בין ימין ושמאל והשסע העדתי. תהליך בניית ההסכמות, העומד בבסיס פעילות מועצות אלה, מאפשר לחברים בהן, שהם אישים הפעילים בתחום הרלוונטי, לגבש הסכמות עקרוניות על הדרכים שבהן יש להתמודד עם סוגיות הנמצאות במרכז המתח שבין יהודי לדמוקרטי במדינת ישראל. מועצת העם משפיעה על הנושאים שבהן עוסקות מועצות ההסכמה ובפתרונות שעולים מתוך עבודתן.

שתיהן מופעלות על ידי הקונגרס הישראלי למימוש החזון לבניית הסכמות בחברה הישראלית. מועצת העם פועלת במרחב הדיגיטלי, ומועצות ההסכמה מוציאות את הדיון מן המסכים אל המרחב הפיזי. פעילות מועצת העם נועדה לחבר את פעילות מועצות ההסכמה לציבור הרחב, וזאת באמצעות הידע שנצבר על בסיס שאלונים, שיתוף בהצעות העולות במועצות ההסכמה וקבלת משוב על ההסכמות והמיזמים שנוצרים במסגרת מועצות ההסכמה.

לא, ההשתתפות במועצה אינה כרוכה בתשלום.

מועצת העם היא חלק ממיזם "הקונגרס הישראלי", ששם לו למטרה לתת מענה לאתגר המרכזי של החברה הישראלית כיום: המתח המתמשך בין זהותה היהודית לזהותה הדמוקרטית של המדינה. פעילות הקונגרס הישראלי מתאפשרת בזכות אוניברסיטת בר-אילן וקרן מנומדין. אפשר לקרוא עוד על פעילות הקונגרס הישראלי כאן.

לא. מטרת המיזם, כמו מטרת הקונגרס הישראלי המפעיל אותה, היא לאפשר לישראלים מכל הסוגים לעצב את המציאות הישראלית בעצמם.

לאפשר לציבור הישראלי לקיים שיח פרודוקטיבי וישיר במרחב הדיגיטלי, להציף את דעת העם על שורת נושאים, ובאמצעות כך להעניק לחברה הישראלית את ההזדמנות לעצב בעצמה את עתידה ולבנות הסכמות.

הניקוד משקף את רמת הפעילות שלכם במסגרת מועצת העם, ובהתאם את רמת ההשפעה שלכם על השיח בחברה הישראלית. ככל שתשתתפו ביותר פעילויות, כך תתקדמו במעלה סולם ההשפעה של מועצת העם.

חברים במועצת העם יכולים להציע טור דעה או כל הצעה אחרת כאן.