אופי השבת במדינת ישראל: מגמות ותהליכי עומק - מועצת העם %

אופי השבת במדינת ישראל: מגמות ותהליכי עומק

אופי השבת במדינת ישראל: מגמות ותהליכי עומק