החופש מדת בישראל ממבט כלכלי: מתי יגיע היום שבו יאפשר הרגולטור עסקים בשבת? - מועצת העם

החופש מדת בישראל ממבט כלכלי: מתי יגיע היום שבו יאפשר הרגולטור עסקים בשבת?

החופש מדת בישראל ממבט כלכלי: מתי יגיע היום שבו יאפשר הרגולטור עסקים בשבת?