בסיטואציה הפוליטית הנוכחית: גם מנהיג ליברלי חייב את שיתוף הפעולה החרדי-דתי - מועצת העם

בסיטואציה הפוליטית הנוכחית: גם מנהיג ליברלי חייב את שיתוף הפעולה החרדי-דתי

בסיטואציה הפוליטית הנוכחית: גם מנהיג ליברלי חייב את שיתוף הפעולה החרדי-דתי