ישראלים דוברי רוסית – כור היתוך או פסיפס תרבותי?

המשאל שערכנו כאן, במועצת העם, בנוגע לישראלים דוברי רוסית העלה ממצאים מפתיעים, לטוב ולרע. מחד גיסא הוא גילה סממני תרבות שנטמעים בתרבות הישראלית, כמו חג ה"נובי גוד", אך מאידך גיסא הוא העלה ממצאים קשים של תחושת חוסר ייצוג הולם של הישראלים דוברי הרוסית בציבוריות הישראלית. באירוע המקוון יארח ד"ר גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי, שני […]

הרצאה – חברת הכנסת עדיר מריח: הדרוזים בישראל

אירוע הזום הערב יידחה. עדכון לגבי מועד חדש לאירוע יישלח בקרוב.           על תקרות זכוכית בחברה הישראלית על אף גילה הצעיר הצליחה ח"כ ע'דיר מריח לנפץ מספר תקרות זכוכית. כך, למשל, היא האישה הדרוזית הראשונה שנבחרה לכהן כחברת כנסת, וגם הלא יהודייה הראשונה שנבחרה להגיש מהדורת חדשות בעברית (בערוץ 1).  ח"כ […]