הרצאה – חברת הכנסת עדיר מריח: הדרוזים בישראל - מועצת העם

הרצאה – חברת הכנסת עדיר מריח: הדרוזים בישראל

הרצאה – חברת הכנסת עדיר מריח: הדרוזים בישראל

נרשמת לאירוע בהצלחה ופרטי האירוע נשלחו אליך לאימייל.

כל הכבוד!

נקודות